Automatizovaná správa verzí

Správa verzí programů pro PLC, CNC, HMI, roboty, průmyslové kamery a další.

Dohled nad výrobními programy

Průběžné kontoly běžících programů ve výrobních zařízeních a reporty odpovědným pracovníkům.

Automatické zálohování

Automatické zálohování výrobních programů zajistí při výpadku rychle dostupnou a skutečně aktuální zálohu.

V komplexním světě automatizovaných výrobních procesů se používá mnoho různých řídicích systémů (PLC, CNC), robotů, pohonů a zařízení, které používají různé řídicí programy a datové soubory.

Protože se tyto programy často nahrazují nebo modifikují, potřebují mít uživatelé nástroj, který v těchto změnách zajistí pořádek, neustálý přehled a kontrolu, aby se zabránilo opomenutím, chybám či nenahlášeným změnám programového kódu.

Versiondog je softwarový produkt, který pro všechny verze výrobních programů a datových souborů důsledně zajistí:

 • Automatizované archivování na centrální místo
 • Dokumentaci změn (Kdo, Kdy a Co změnil)
 • Inteligentní porovnávání rozdílů prostřednictvím Smart Compare
 • Automatické průběžné zálohy a kontroly běžících programů ve výrobě
 • Okamžitou dostupnost všech verzí dle přístupového oprávnění
 • Komplexní přehled nad činností jednotlivých uživatelů

Unikátní vlastností systému versiondog je pokročilá metoda porovnávání (Smart Compare) nejčastěji používaných programových souborů v průmyslové automatizaci jako např.:

 • PLC (Siemens SIMATIC, Rockwell RSLogix, Schneider Electric, Beckhoff TwinCAT aj.)
 • HMI (Wonderware InTouch, Siemens WinCC Flexible, GE iFix, Copa-Data Zenon aj.)
 • Roboty (ABB, KUKA, Fanuc, Motoman aj.)
 • CNC, DCS (Sinumerik, Fanuc aj.)
 • Další (frekvenční měniče, průmyslové kamery, skenery aj.)
 • Dokumentace (PDF, Word, Excel … aj.)

Softwarový systém versiondog zajistí napříč celou výrobou automatické průběžné kontroly a zálohy skutečně provozovaných programů ve výrobních zařízeních dle nastaveného časového harmonogramu. Díky pravidelným kontrolám výrobních programů budou mít odpovědní pracovníci jistotu, že všechny úpravy těchto programů jsou řádně zaznamenány a archivovány, respektive na případné odlišnosti budou po každé kontrole upozorněni. Dojde-li k výpadku zařízení, v archivu systému versiondog je k dispozici snadno a rychle dostupná aktuální záloha příslušného programu, což umožňuje předcházet finančním ztrátám způsobených narušením plynulého chodu nebo i delšími výpadky výroby.

Versiondog je použitelný v různých výrobních sektorech; nejvíce přínosů a referencí je v oblasti Automotive, a to jak u finálních výrobců, tak dodavatelů komponent. Versiondog se používá u zákazníků po celém světě a desítky nasazení jsou již i v České republice a na Slovensku.

Versiondog je softwarový produkt od německé firmy AUVESY-MDT (AUtomated VErsioning SYstems). Distributorem firmy AUVESY-MDT pro Českou republiku a Slovensko je firma Pantek (CS) s.r.o.