Hlavní přínosy pro uživatele versiondog

Produkt versiondog je moderní softwarový systém navržený na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti automatizované správy, porovnávání, kontroly a zálohování programových a datových souborů. K nejdůležitějším přínosům po jeho nasazení patří:

Zvýšení bezporuchovosti provozu

 • Automatické průběžné kontroly a zálohování programů běžících ve výrobě poskytují informace o nenahlášených / nezazálohovaných změnách programového kódu a kontrolu nasazení nových verzí
 • Zvýšení přehlednosti a dohledatelnosti

Finanční úspory

 • Snížení odstávek výroby způsobených nedostupností aktuální zálohy
 • Snížení zmetkovitosti výroby způsobené nekorektními úpravami programů

Úspory času

 • Při zálohování, hledání, analýze a kontrole verzí
 • Rychlá dostupnost a obnovení verzí v případě poruchy výrobního zařízení

Standardizace a automatizace správy verzí

 • Systematické ukládání VŠECH verzí programových a datových souborů na jedno centrální místo
 • Dokumentace změn a posloupnosti všech verzí
 • Detailní dohledatelnost změn (Kdo, Kdy a Co změnil)

Usnadnění správy verzí díky Smart Compare

 • Snadná analýza změn díky rychlému a názornému porovnávání odlišností mezi jednotlivými verzemi
 • Snadnější kontrola přebírání projektů od externích dodavatelů

Podpora týmové práce

 • Přehled o činnosti jednotlivých uživatelů na konkrétních částech projektu
 • Přehled o změnách provedených jednotlivými uživateli
 • Usnadnění součinnosti s externími dodavateli

Podpora podnikových iniciativ řízení kvality

 • ISO 900x, GAMP, GMP, FDA 21 CFR 11, VDA 6.4 … aj.

Typičtí uživatelé

Z přínosů systému versiondog profitují všichni, kdo používají, navrhují, instalují nebo vyrábějí automatizované systémy řízení využívající programovatelné logické automaty (PLC), průmyslové roboty, CNC stroje, DCS systémy, operátorské vizualizační systémy (HMI) a jiná zařízení, pro jejichž činnost se používají programové nebo datové soubory.

Jedná se tedy o široké spektrum pracovníků z řad koncových uživatelů automatizovaných technologií ve výrobních podnicích nebo externích dodavatelů programujících a zprovozňujících automatizované technologie:

 • Manažeři automatizovaných řídicích a výrobních systémů
 • Pracovníci údržby
 • Správci a programátoři řídicích systémů, průmyslových robotů a operátorských pracovišť
 • Systémoví inženýři
 • Manažeři kvality aj.

Obzvláště výhodné je nasazení systému versiondog v těchto případech:

 • Vyšší úroveň automatizace výrobních provozů.
 • Nepřetržitý provoz (7 x 24).
 • Časté změny nebo úpravy výrobního programu
  – Optimalizace výroby
  – Zavádění nových výrobků
 • Větší modernizační nebo investiční projekty.