Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Komunikace mezi Versiondog servery

Nový komunikační modul Versiondog komponent, který je dostupný od verze 7.0, umožňuje prostřednictvím úlohy (jobu) stahovat poslední verzi projektu uloženou na jiném Versiondog serveru a zároveň provádět i komparaci této verze s poslední verzí na serveru, ze kterého je úloha (job) prováděna. Díky tomu je možné mít kontrolu například při distribuci změn z centrálního závodu na […]

Versiondog 7.5.1 – Uživatelská příručka verze 2

Pro verzi Versiondog 7.5.1 byla vypracována nová uživatelská příručka, která obsahuje popis funkčností a principů práce se softwarem Versiondog. Popisuje jednotlivé kroky a operace tak, aby mohl uživatel se softwarem Versiondog plnohodnotně pracovat. Součástí příručky je i popis jednotlivých konfiguračních modulů administrativního nástroje Admin klient. První část příručky je rovněž věnována vysvětlení používaných pojmů. Více […]

Komunikace mezi Versiondog servery

Nový komunikační modul Versiondog komponent, který je dostupný od verze 7.0, umožňuje prostřednictvím úlohy (jobu) stahovat poslední verzi projektu uloženou na jiném Versiondog serveru a zároveň provádět i komparaci této verze s poslední verzí na serveru, ze kterého je úloha (job) prováděna. Díky tomu je možné mít kontrolu například při distribuci změn z centrálního závodu na […]

Versiondog 7.5.1 – Uživatelská příručka verze 2

Pro verzi Versiondog 7.5.1 byla vypracována nová uživatelská příručka, která obsahuje popis funkčností a principů práce se softwarem Versiondog. Popisuje jednotlivé kroky a operace tak, aby mohl uživatel se softwarem Versiondog plnohodnotně pracovat. Součástí příručky je i popis jednotlivých konfiguračních modulů administrativního nástroje Admin klient. První část příručky je rovněž věnována vysvětlení používaných pojmů. Více […]