Versiondog 9.5

V rámci nové verze Versiondog 9.5 došlo k rozšíření funkčností a zároveň tato verze přinesla i podporu pro nová zařízení. V tomto dokumentu je uveden přehled nejdůležitějších novinek oproti předchozí verzi 9.0 a uživatelský popis vybraných funkčností.

Více informací k dispozici ZDE.

Zranitelnost Log4shell & AUVESY Software

Společnost AVUESY vydala oficiální vyjádření ke zranitelnosti Log4shell.

Rádi bychom vás ujistili, že bez ohledu na tuto kritickou zranitelnost se v současné době neočekávají žádné důsledky pro provoz softwarového řešení versiondog od společnosti AUVESY.

Produkt versiondog NENÍ založen na knihovně Java Log4j a nepoužívá žádný jiný software, který by byl přímo závislý na Log4j.

 

Oficiální prohlášení

On 12/13/2021, BSI announced that a critical vulnerability in the widely used Java library Log4j had been detected and gave it its highest severity level rating. Log4j is an open-source Java logging library that is widely used in a number of software applications around the world.  

We would like to reassure you that, regardless of this critical vulnerability, no consequences are currently expected with regard to the operation of our software solutions.  

With regard to the use of Log4j and our products, we wish to make the following statement:  

 - versiondog - not affected
 versiondog’s code is NOT based on the Java library Log4j and does not use any other software that has a direct dependency to Log4j.  

 - automation solution center - not affected
The automation solution center code is NOT based on the Java library Log4j and does not use any other software that has a direct dependency to Log4j.  

  - Asset Inventory Service – not affected
The Asset Inventory Service’s code is NOT based on the Log4j Java library, nor does it use any other software that is directly linked to Log4j.  

We would like to once again reassure you that all our products, applications, and servers used with regard to the operation and development of our software, are permanently maintained and updated by our IT & Security team. Both regular and security-related updates are always installed on all our systems as soon as possible after they appear.  

You can always be sure that potential vulnerabilities (once detected) are analyzed within the shortest amount of time and will be counteracted using the appropriate measures.   

Nová verze 9.0

V rámci nové verze Versiondog 9.0 byl kladen důraz zejména na rozšíření funkčnosti. Výsledkem je jednak nové rozšíření Asset Inventory Service pro detekci a analýzu rizika a dále rozhraní Easy Asset Integrator, které umožňuje rychlejší implementaci. Samozřejmostí je i podpora pro nové verze vývojových prostředí.

Více informací k dispozici ZDE.

Podporovaná zařízení

Nová verze Versiondog 9.0 přinesla podporu nového komunikačního modulu PCS7 Route Control.

Přehled podporovaných zařízení k dispozici ZDE.

Pozvánka na AUVESY Conference 2021

S potěšením Vás zveme na konferenci společnosti AUVESY GmbH – výrobce známého softwaru Versiondog. Tato konference je připravena v těsné spolupráci se společností Claroty, renomované firmy v oblasti kybernetické bezpečnosti a zjišťování úrovně rizika.

Motem konference je „Prevent, Detect, React“ a koná se ONLINE ve dnech
18. až 20. května 2021.

Na této akci získáte informace zaměřené na OT zabezpečení v průmyslové automatizaci.

Klíčovým bodem bude prezentace „Asset Inventory Service“ – nového řešení od AUVESY vytvořeného se společností Claroty, které slouží pro automatickou detekci a ochranu kritických zařízení v průmyslových sítích.

Upozornění:
Konference se bude konat v anglickém jazyce!

Program

18. května 2021
8:00 – 8:30 Risk and Vulnerability Landscape 2021 (Keynote)
8:45 – 9:45 Risk Level Detection – Asset Inventory Service
10:00 – 10:45 Breakout session (živá diskuze s prostorem pro Vaše dotazy)
19. května 2021
8:00 – 8:30 From Robot over PLC to HMI – safeguard all automation systems easily
9:00 – 9:30 Entering a new level of Business Intelligence
10:00 – 10:45 Breakout session (živá diskuze s prostorem pro Vaše dotazy)
20. května 2021
8:00 – 8:45 Protecting Critical Infrastructures
9:30 – 10:15 Defense in Depth
(International Security Standard „IEC 62443“)

K účasti na konferenci je potřeba se zaregistrovat.
Těšíme se na Vaši účast.

Nová verze 8.5

V rámci nové verze Versiondog 8.5, respektive 8.5.1, která byla uvolněna v dubnu 2021, došlo opět k rozšíření funkčnosti, ale i k podpoře nových typů zařízení a souborů jako Omron CX Programmer, EPLAN Electric P8, Json. Důraz byl rovněž věnován podpoře nových verzí vývojových prostředí, zejména Siemens TIA Portal verze 16, což umožňuje i další konfigurační možnosti v rámci Versindogu.

Více informací k dispozici ZDE.

Podporovaná zařízení 8.5

Nová verze Versiondog 8.5.1 opět přinesla podporu pro nové typy zařízení (Omron, Eplan …), díky čemu Versiondog umožňuje práci s dalšími typy souborů.

Přehled podporovaných zařízení k dispozici ZDE.

Versiondog na SPS Connect, digitální platformě veletrhu SPS 2020 v Norimberku.

SPS Connect, virtuální digitální platforma veletrhu SPS – Smart Production Solutions, je místem setkání digitálních řešení pro mezinárodní automatizační průmysl. Po zrušení tradičního podzimního automatizačního SPS 2020 v Norimberku kvůli COVID pandemii, poskytuje SPS Connect prostor pro profesionální výměnu informací pro automatizační průmysl.

SPS Connect se bude konat ONLINE od 24. do 26. 11. 2020.

Jedním z aktivním účastníků SPS Connect bude i společnost AUVESY GmbH, výrobce unikátního softwaru Versiondog pro správu, kontrolu a zálohování programů v průmyslovém prostředí.

Na SPS Connect získáte nejen nejnovější informace přímo od zástupců společnosti AUVESY. Můžete se těšit rovněž na příspěvky od AUVESY uživatelů – např. renomované firmy CERN (the European Council for Nuclear Research) nebo Slovenian Steel Group (SIJ) – s jejich praktickými zkušenosti a přínosy při nasazení softwaru Versiondog.

Přehled příspěvků od AUVESY

 • Nejlepší novinky z Versiondogu
  Proč se vyplatí investovat do nových updatů, i když vaše „stará“ verze Versiondog se může zdát stále dostačující? V této prezentaci získáte nejen přehled nových funkčností implementovaných v několika posledních verzích, ale i informace o tom, co se chystá v dalších verzích!
 • Zálohování největšího stroje na světě – společná prezentace s CERN
  Když se má řešit monitorování a zálohování průmyslových automatů pro obrovský urychlovač částic, tak CERN vkládá důvěru do systému Versiondog.
 • Správa automatizačních zařízení jako součást vaší strategie pro digitalizaci – společná prezentace se Slovenian Steel Group
  Případová studie Slovenian Steel Group (SIJ): Digitalizace svého výrobního prostředí má pro SIJ strategickou hodnotu. Za účelem dosažení svých cílů v digitalizaci používají v SIJ také software Versiondog.
 • Jak zjednodušit průmyslovou automatizaci
  COVID-19 nás upozornil jednak na přínos, ale i nezbytnost digitalizace! I v automatizované výrobě je však nutné učinit jisté kroky. V této prezentaci zjistíte, jak vám může Versiondog za současných okolností pomoci zjednodušit průmyslovou automatizaci.
 • Library management pro STEP7, RSLogix a TIA Portal
  Víte, jak můžete efektivně spravovat a monitorovat programovací bloky v Siemens S7, RSLogix 5000 nebo TIA Portal? Nechte nás vám ukázat výhody používání Versiondog Library Managementu pomocí praktických ukázek.

Přesné časy jednotlivých příspěvků od AUVESY jsou uvedeny u registrací na tyto příspěvky –> viz odkaz níže.


Na požadované příspěvky je potřeba se zaregistrovat.
Pro účast ZDARMA použijte prosím kupon od AUVESY: SPS2XCNAUV

Registrace ZDE

Těšíme se na Vaši účast.

Nová verze 8.0

Nová verze Versiondog 8.0, respektive 8.1, která byla uvolněna v říjnu 2020, přinesla, stejně jako předchozí verze, podporu pro nové typy zařízení, ale i nové funkčnosti. Zásadní novinkou je přepracované uživatelské prostředí (nový vzhled), ovládací prvky však zůstaly zachovány, pouze se trochu změnilo rozložení ovládacích prvků na výchozí obrazovce Admin klienta.
Více informací k dispozici ZDE.

Nová verze 7.5

Při vývoji nové verze Versiondog 7.5, která byla uvolněna v listopadu 2019, byl kladen důraz zejména na podněty ze strany uživatelů. Tato verze tedy přinesla některé požadované funkce (doplněné na žádost uživatelů):
– možnost vytvoření verze ze zálohy,
– konfigurace emailu v případě automatických záloh,
– automatické odhlašování z Admin klienta.
Více informací k dispozici ZDE.