Versiondog 8.5.1 – Uživatelská příručka verze 3

Pro verzi Versiondog 8.5.1 byla vypracována nová uživatelská příručka, která obsahuje popis funkčností a principů práce se softwarem versiondog. Příručka obsahuje popis jednotlivých kroků a operací tak, aby mohl uživatel se softwarem versiondog plnohodnotně pracovat. Zároveň přináší popis jednotlivých konfiguračních modulů administrativního nástroje Admin Klient.

První část příručky je věnována základnímu popisu a vysvětlení používaných pojmů.

Uživatelská příručka je k dispozici ZDE.

 

Kromě uživatelské příručky jsou k dispozici i specifické manuály, které obsahují popis některých vybraných funkčností.

 

Dostupné manuály:

– Konfigurace importu uživatelů z Active Directory

– versiondog & Siemens TIA Portal

– AUVESY Image Service (Vytváření Image)

– Vytváření Image prostřednictvím Drive Snapshot

– Stahování dat mezi versiondog Servery pomocí úlohy (jobu)

 

Dále je k dispozici instalační příručka, která obsahuje postupy týkající se instalací a aktualizací jednotlivých částí systému, tj. serveru, Klientských stanic a versiondog Agentů.